ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ

 

ಪ್ರವಚನದ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿಗಳು


ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹೀಮ ಸುತಾರ ಅವರ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರವಚನಗಳ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿಗಳು.

ಜೀವನ ದರ್ಶನ

ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹೀಮ ಎನ್. ಸುತಾರ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 10-05-1940 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಬಡಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1970 ರಲ್ಲಿ “ಭಾವೈಕ್ಯ ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಮೇಳ” ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚನ, ಪ್ರವಚನ, ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವಮಹಾತ್ಮರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೀರುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ, ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಂ ರಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬೆಸೆಯುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು

ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹೀಮ ಸುತಾರ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 05, 2022 ರಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದರು.

ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಾರಿದ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ.

ಭಜನೆಯ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿಗಳು


ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹೀಮ ಸುತಾರ ಅವರ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂವಾದ ರೂಪ ಭಜನೆಯ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿಗಳು.

ದಿ. ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹೀಮ ನ. ಸುತಾರ
‘ಭಾವೈಕ್ಯ ನಿಲಯ’ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ- 587312 ತಾ||ಮುಧೋಳ ಜಿ|| ಬಾಗಲಕೋಟ. ಮೊ : 9845282402, 9731828981

All rights reserved. www.ibrahimsutar.com